Förenklad betalning av spelavgifter med Bridgetime Pay

Vad är Bridgetime Pay?

Bridgetime Pay är ett webbaserat program som underlättar betalningar mellan medlemmar och klubb, såsom betalning av spelavgift, kaffe, smör­gås med mera.

Bridgetime Pay fungerar på så sätt att varje medlem i bridgeklubben har ett personligt klubbkonto till vilket medlemmen i förskott gör en insättning. När medlemmen sedan ska betala till exempel spelavgiften dras avgiften från medlemmens klubbkonto. Bridgetime Pay används också av klubben för att ersätta funktionärer och för ersättning av medlemmars utlägg för klubben.

Bridgetime Pay kan användas fristående eller tillsammans med beräk­nings­pro­gram­met Bridgetime.

Bridgetime Pay sparar både tid och pengar

För många bridgeklubbar är kontanthanteringen av spelavgifter en be­last­ning på flera sätt. Tävlingsledaren ska samla in, sortera, räkna, kontroll­räkna och sammanställa en rapport till kassören. Kassören ska kontroll­räkna, bokföra, förvara och transportera pengarna. När bankerna slutar ta emot kontanter blir lösningen en kostsam kontantförmedlare eller spel­häft­en. Många klubbar skulle hellre få mer tid och pengar över till annat.

Bridgetime Pay ger klubben en snabb, enkel och säker hantering av avgifter. Bridgetime Pay är betydligt billigare för klubben än kontant­för­medlare och spelhäften, och innebär väsentligt mindre arbete.

Bridgetime Pay nås enkelt via en webbläsare som kan vara i en dator eller en surfplatta. Därmed kan klubbmedlemmarna nå Bridgetime Pay, för att se sitt saldo eller sina transaktioner på klubbkontot, varhelst de befinner sig, till exempel hemma.

Bridgetime Pay ger flera fördelar för både klubben och medlemmarna:

 • Tävlingsledarna slipper allt extraarbete med kontanthantering och rapportering.
 • Kassören sparar många arbetstimmar och får färdiga bok­för­ings­ordrar direkt.
 • I samma system kan klubben hantera utlägg och ersättningar till funktionärer och medlemmar.
 • Medlemmarna slipper ha med sig kontanter och gäster kan swisha.
 • Säkerheten ökar för klubben när de inte behöver förvara och trans­portera kontanter.
 • På köpet får klubben en samlad spelstatistik i Bridgetime Pay.

Komma igång

Det är enkelt att komma igång

Så här enkelt kommer klubben igång med Bridgetime Pay

 1. Klubben tecknar ett abonnemang för Bridgetime Pay. Priset är endast en avgift på 0,40 kronor per spelare och bridgetävling. För en tävling med till exempel 8 bord blir kostnaden 12 kronor och 80 öre.
 2. En webbläsare behövs för att använda Bridgetime Pay. Webbläsaren kan vara i en dator eller en surfplatta.
 3. Uppkoppling till internet behövs i spellokalen. Uppkopplingen kan ske med klubbens fasta bredband eller mobilt bredband.

Bridgetime Pay kan kompletteras med tilläggsprogrammet Bridgetime Café som ger en tydlig överblick över kafeterians sortiment, med både text, bild och pris, vilket gör det enkelt att beställa och även betala på en surfplatta. Klicka på länken för att läsa mer om Bridgetime Café.

Så fungerar Bridgetime Pay

Medlemmens klubbkonto

I Bridgetime Pay har varje medlem ett klubbkonto för betalning av sina avgifter till klubben. Medlemmen börjar med att göra en bankinbetalning till klubben för att fylla på sitt klubbkonto. På webben kan medlemmen se alla transaktioner på sitt klubbkonto och sitt saldo. Exempel på transaktioner är:

 • Insättningar
 • Betalda spelavgifter
 • Köpta tillval såsom kaffe och smörgås
 • Min skuld som tävlingsledare till klubben för insamlade kontanta spelavgifter
 • Min fordrar på klubben för ersättningar
 • Eventuell ersättning för utlägg
Betalning med Bridgetime Pay

På tävlingsdagen öppnar tävlingsledaren en tävling i spelkalendern. Täv­lingen får en tävlingskod som anges för att starta Bridgetime Pay i en webb­läsare på en surfplatta eller en dator.

På surfplattan registrerar medlemmen sitt namn och väljer spelavgift (om det finns flera olika spelavgifter), och eventuella tillval såsom kaffe, dricka och smörgås. På surfplattan visas sedan summan att betala och medlems­kontots saldo efter betalningen. Täcker saldot inte summan att betala, med hänsyn tagen till eventuell kredit klubben lämnar, får spelaren betala kon­tant till tävlingsledaren, eller via Swish.

Tävlingsledaren kan följa alla betalningar och får en lista över de spelare som ska betala kontant. När alla spelavgifter är betalda och betalningen stängd, skapas ett bokföringsunderlag till klubbens bokföring. De kontanta betalningarna som tävlingsledaren samlat in behåller tävlingsledaren och gör sedan en privat insättning till klubbens bankkonto.

Ersättningar till funktionärer och ersättningar av medlemmars utlägg kan också registreras av tävlingsledaren.

Automatiska bokföringsordrar underlättar bokföringen

Bridgetime Pay skapar automatiskt en bokföringsorder för alla typer av transaktioner. Bokföringsordern består av en sammanställning per bok­för­ingskonto åtföljt av en transaktionslista per bokföringskonto.

Automatisk påminnelse till medlemmen

Till medlemmar vars klubbkonto har ett underskott skickas automatiskt ett mail med en meddelandetext som klubben skrivit, som t.ex. "Ditt klubb­konto behöver fyllas på".

Användbar statistik för klubben

Bridgetime Pay skapar en rapport som visar antal spelare per tävling och summan av spelavgifterna och eventuella tillval per tävling. Rapporten kan tas fram för en valfri period.

Uppläggning av information i Bridgetime Pay för att komma igång

När klubben ska börja använda Bridgetime Pay görs en engångs­upp­lägg­ning av följande information:

 • klubbens medlemmar,
 • eventuell kredit klubben tillåter,
 • klubbens bokföringskonton för: kassa, fordran medlemmar, förskottsinbetalningar (skuld till medlemmar), intäkter från spelavgifter och försäljning, kostnader utlägg, ersättning till funktionärer och övrig ersättning.
Måste samtliga medlemmar skaffa sig ett konto?

Om en bridgeklubb bestämmer sig för att använda Bridgetime Pay, måste samtliga medlemmar skaffa sig ett klubbkonto?

Nej. Varje medlem kan välja om de vill ha ett klubbkonto eller fortsätta att betala kontant. Vår erfarenhet är dock att de allra flesta av medlemmarna väljer att skaffa sig ett klubbkonto när de får information om fördelarna med systemet.

Hur betalar gästspelare?

Hur betalas spelavgiften av en medlem som inte har klubbkonto eller av en gäst?

Medlemmar som inte har klubbkonto och gäster till klubben betalar avgiften kontant eller via Swish till tävlingsledaren. Tävlingsledaren behåller kontanterna och gör sedan en privat insättning av beloppet på klubbens bankkonto.